Veiklos strategija

  • Spausdinti

   VEIKLOS STRATEGIJA

 

     Vizija

 

Moderni ir patraukli, atvira visuomenei pagrindinė mokykla, teikianti formalųjį ir neformalųjį ugdymą, skatinanti kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumą, ieškanti idėjų ir žinanti kaip tai įgyvendinti.

 

     Misija

 

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir neformalųjį ugdymą. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, ugdyti pagarbius tarpusavio santykius. Rūpintis tautos tradicijų, kultūros puoselėjimu.

 

    Filosofija

 

Mokykla kiekvienam, besimokančiam ir dirbančiam, vieta atrasti, atskleisti ir įprasminti save.

 

Vertybės

 

Pagarba, komandinis darbas, tolerancija, pažangos siekimas, mokymas ir mokymasis, lyderystė, asmeninė atsakomybė.

 

    Prioritetai:

 

Ugdymo (-si) proceso kokybės gerinimas.

Patrauklios, motyvuojančios mokytis, kurti, bendradarbiauti mokyklos kūrimas.