Kalbėti mokomės žaisdami

  • Spausdinti

DSCF1547Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas.

Kornejus Čiukovskis

Nevarėnų pagrindinėje mokykloje vasario- kovo mėnesiais buvo vykdomas kalbos, kalbėjimo komunikacijos ugdymo projektas,,Kalbėti mokomės žaisdami“, kuriame dalyvavo ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikai. Projektui vadovavo  logopedė Ina Vandzinskienė. Jai padėjo ikimokyklinės grupės auklėtoja Živilė Toliušytė ir psichologo asistentė Indrė Kuprijanovienė. Projekto tikslas padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams per žaidimą ugdyti  kalbą, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

Daug ikimokyklinio amžiaus vaikų patiria kalbos raidos sunkumų. Vienas iš svarbiausių darbo su ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikais, turinčiais kalbos raidos sunkumų, tikslų yra šalinti kalbos sutrikimus ir parengti vaikus mokymuisi mokykloje. Tačiau koreguojant vaikų kalbos sutrikimus, dažnai reikia kartoti kai kuriuos lingvistinius elementus daug kartų, tai vaikams sukelia nuobodulį ir jie praranda susidomėjimą, kartais tampa negatyvūs. Todėl labai svarbu atrasti kuo  priimtinesnių būdų vaikų kalbai plėtoti. Vaikas kur kas greičiau išmoksta kalbėti mėgdžiodamas aplinkinių žmonių kalbėjimą: jis klausosi žodžių, žodžių junginių, sakinių, daug kartų juos kartoja, taiko juos įvairiose situacijose. Nuolat tai atliekant, įgūdžiai automatizuojasi bei  tobulėja kalbėjimas. Neatsitiktinai L.Tolstojus yra pasakęs: „Nuo žmogaus gimimo iki penkerių metų – tai ištisa epocha, o nuo penkerių iki penkiasdešimties –vienas  žingsnis”. Didysis vokiečių filosofas I. Kantas rašė: ,,Ranka – tai išorinės smegenys“.   Aktyvių taškų, turinčių ryšių su smegenimis, dirginimas padeda suaktyvinti smegenų veiklą, ugdo dėmesį, valią, atmintį. Galvos smegenų centrai, reguliuojantys kalbą, ir centrai, reguliuojantys rankų pirštų judesius, yra visai šalia ir daro įtaką vieni kitų veiklai.Vaikai, kuriems ankstyvajame amžiuje sudarytos palankios sąlygos mankštinti pirštus, greičiau pradeda taisyklingai kalbėti, geriau artikuliuoja garsus.

Projekto metu buvo vykdoma veikla, patraukli ir žaisminga vaikams: pirštukų žaidimai, lavinantys klausą, atmintį, mąstymą, specialūs pratimai be žodinio teksto, sujungti į pratimų smulkiosios motorikos lavinimui kompleksus, pirštukų žaidimai, lydimi eilėraštukų ir dainelių. Kalbėjome ir vaidinome pasitelkdami savo rankytes. Atliekant kūrybinę vaizduojamąją veiklą, dirbdami grupėmis klijavome ąžuolą, bitę, gilę. Parengtas stendinis projekto pranešimas mokyklos bendruomenei, o kovo 29 dieną vyko su projektu supažindinti vaikų tėveliai. Vaikai  parodė tai, ką išmoko projekto metu. Parengtas lankstinukas ir laiškas tėvams, kaip nuolat vesti vaiką į kalbos ir žinių pasaulį.

Svarbu sužadinti vaiko smalsumą, vaizduotę, skatinti klausinėti ir kalbėti.  Žaisdami ne tik laviname kalbinius įgūdžius, bet ir smagiai praleidžiame laiką.

 

 

Vyr. logopedė Ina Vandzinskienė

DSCF1239
DSCF1243
DSCF1535
DSCF1547
DSCF1551
DSCF1568
DSCF1570
DSCF1575
DSCF1581
DSCF1582
DSCF1588
DSCF1590
DSCF1592
DSCF1594
DSCF1597
DSCF1604
IUG_1
IUG_100
IUG_106
IUG_108
IUG_117
IUG_124
IUG_125
IUG_133
IUG_134
IUG_14
IUG_145
IUG_149
IUG_152
IUG_18
IUG_2
IUG_21
IUG_23
IUG_27
IUG_29
IUG_31
IUG_35
IUG_41
IUG_51
IUG_54
IUG_64
IUG_73
IUG_74
IUG_78
IUG_84
IUG_95
IUG_98
01/47 
start stop bwd fwd