Darbo grupės ir komisijos

  • Spausdinti

TELŠIŲ R. NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOLAT VEIKIANČIOS

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

1. Darbo grupės 2019 metų veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti:

 

I Tikslas. Tobulinti ugdymo procesą.

 

Angėlė Želvienė, pavaduotoja ugdymui;

Inga Budginienė, šokio mokytoja metodininkė;

Janina Glodenienė, matematikos vyr. mokytoja;

Rasa Prušinskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Neringa Račkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;

Jolanta Stonienė, biologijos - chemijos vyr. mokytoja;

Ilona Stonkienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Ina Vandzinskienė, logopedė metodininkė.

 

II. Tikslas. Įtraukti mokyklos bendruomenės narius į bendrą veiklą.

 

Danutė Ramančauskytė, bibliotekininkė;

Vilmantas Jankauskas, fizikos mokytojas;

Audronė Ciparienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Nijolė Lidikauskienė, etikos vyr. mokytoja;

Romas Lubis, dailės ir technologijų vyr. mokytojas;

Gitanas Budginas, kūno kultūros vyr. mokytojas;

Erika Deimantaitė – Samušienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Mindaugas Virmauskis, informacinių technologijų mokytojas;

Dovilė Pilipavičienė, anglų k. mokytoja.

 

III. Tikslas. Savitos mokyklos veiklos tobulinimas.

 

Irena Žutautienė, direktorė;

Dalia Galminienė, rusų k. vyr. mokytoja;

Aušra Ivanauskienė, pradinių klasių mokytoja;

Indrė Kuprijanovienė, psichologo asistentė;

Sandra Lukošienė, vyr. socialinė pedagogė.

Ignas Lukošius, muzikos mokytojas;

Marytė Piktužienė, anglų k. mokytoja;

Alma Šepikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Juzefa Venckienė, pradinių klasių vyr. mokytoja.

 

  

2. Knygų – vadovėlių, materialinių ir trumpalaikio turto nurašymo komisija.

 

Angėlė Želvienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Ina Vandzinskienė – vyr. logopedė;

Juzefa Venckienė – pradinių klasių vyr. mokytoja.

 

3. Viešųjų pirkimų komisija.

 

 Angėlė Želvienė, Nevarėnų pagrindinės mokyklos (toliau) Administracija) direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkas), jos nesant, Ina Vandzinskienė, logopedė (komisijos pirmininkas);

Rita Gofmanienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, jos nesant Jolanta Bružienė, pradinių klasių mokytoja;

Danutė Ramančauskytė, bibliotekininkė (viešųjų pirkimų) (sekretorė) arba Juzefa Venckienė, pradinių klasių mokytoja (sekretorė).

 

4. Nevarėnų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija.

 

Irena Žutautienė, direktorė;

Angėlė Želvienė, pavaduotoja ugdymui;

Jolanta Bružienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Gitanas Budginas, kūno kultūros vyr. mokytojas;

Janina Glodenienė, matematikos vyr. mokytoja;

Irena Petrauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

 5. Nevarėnų pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisija.

 

Pirmininkė – Angėlė Želvienė, pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Ina Vandzinskienė, vyr. logopedė.

Nariai: vyr. soc. pedagogė Sandra Lukošienė,  spec. pedagogė Aušra Ivanauskienė, psichologo asistentė Indrė Kuprijanovienė,  vyr. mokytojas Gitanas Budginas, Nevarėnų seniūnijos socialinė darbuotoja Simona Dzigelytė.

Sekretorė – vyr. mokytoja Ilona Stonkienė.

 

6. Nevarėnų pagrindinės mokyklos statinio kasmetinių apžiūrų komisija.

 

Komisijos pirmininkas - Rita Gofmanienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams.

Nariai: Petras Donelavičius, Telšių r. savivaldybės statybos poskyrio vyriausiasis specialistas.

Petras Trepšas, darbininkas, atsakingas už mokyklos šilumos ūkį.

 

7. Inventorizacijos komisija.

 

Pirmininkas – Angėlė Želvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Juzefa Venckienė, mokytoja.

Ina Vandzinskienė, logopedė.