Pamokų tvarkaraštis

  • Spausdinti

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2020 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. V-12

 

NEVARĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

                                                             2019-2020 m.m. II pusmetis

                                           .                                      


5 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Dailė 1. Tikyba 1. Gamta ir žmogus 1. Lietuvių kalba 1. Anglų kalba
2. Istorija 2. Matematika 2. Informacinės technologijos 2. Istorija 2. Žmogaus sauga
3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Matematika 3. Matematika 3. Lietuvių kalba
4. Gamta ir žmogus 4. Fizinis ugdymas 4. Lietuvių kalba 4. Anglų kalba 4. Fizinis ugdymas
5. Anglų kalba 5. Klasės valandėlė 5. Lietuvių kalba 5. Technologijos 5. Muzika
  6. Šokis   6. Technologijos  

 

6 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Šokis 1. Matematika 1. Vokiečių k. /Rusų k. 1. Matematika 1. Tikyba
2. Gamta ir žmogus 2. Lietuvių kalba 2. Gamta ir žmogus 2. Verslumo pg. 2. Lietuvių kalba
3. Matematika 3. Fizinis ugdymas 3. Technologijos 3. Anglų kalba 3. Geografija
4. Lietuvių kalba 4. Anglų kalba 4. Technologijos 4. Lietuvių kalba 4. Matematika
5. Vokiečių k. /Rusų k. 5. Klasės valandėlė 5. Geografija 5. Lietuvių kalba 5. Anglų kalba
6. Dailė 6. Istorija 6. Muzika 6. Istorija  
    7. Informacinės technologijos 7. Fizinis ugdymas  

 

7 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Rusų kalba 1. Anglų kalba 1. Lietuvių kalba 1. Istorija 1. Lietuvių kalba
2. Matematika 2. Žmogaus sauga 2. Anglų kalba 2. Matematika 2. Anglų kalba
3. Geografija 3. Matematika 3. Biologija 3. Lietuvių kalba 3. Tikyba
4. Fizinis ugdymas 4. Fizika 4. Matematika 4. Lietuvių kalba 4. Muzika
5. Biologija 5. Klasės valandėlė 5. Technologijos 5. Geografija 5. Fizinis ugdymas
6. Istorija 6. Lietuvių kalba 6. Technologijos 6. Verslumo pg.  
    7. Rusų k. 7. Dailė  

 

8 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Matematika 1. Fizika 1. Anglų kalba 1. Fizika 1. Geografija
2. Lietuvių kalba 2. Istorija 2. Geografija 2. Lietuvių kalba 2. Matematika
3. Rusų kalba 3. Anglų kalba 3. Muzika 3. Matematika 3. Etika/ Tikyba
4. Technologijos/ Dailė 4. Lietuvių kalba 4. Biologija 4. Istorija 4. Anglų kalba
5. Technologijos/ Dailė 5. Klasės valandėlė 5. Rusų kalba 5. Fizinis ugdymas 5. Lietuvių kalba
6. Fizinis ugdymas 6. Matematika 6. Informacinės technologijos 6. Chemija 6. Lietuvių kalba
  7. Verslumo pg.   7. Chemija  

                                                            

  9 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Anglų kalba 1. Etika 1. Pilietiškumo pagrindai 1. Technologijos 1. Matematika
2. Dailė 2. Fizika 2. Lietuvių kalba 2. Technologijos 2. Lietuvių kalba
3. Biologija 3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Biologija 3. Fizinis ugdymas
4. Rusų kalba 4. Geografija 4. Informacinės technologijos 4. Matematika 4. Geografija
5. Istorija 5. Klasės valandėlė 5. Anglų kalba 5. Fizika 5. Istorija
6. Chemija 6. Fizinis ugdymas 6. Rusų kalba 6. Anglų kalba 6. Muzika
7. Chemija 7. Lietuvių kalba      

 

10 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Chemija 1. Istorija 1. Technologijos/ Dailė 1. Anglų kalba 1. Muzika
2. Rusų kalba 2. Anglų kalba 2. Technologijos/ Dailė 2. Matematika 2. Geografija
3.Fizinis ugdymas 3. Lietuvių kalba 3. Informacinės technologijos 3. Lietuvių kalba 3. Anglų kalba
4. Matematika 4. Matematika 4. Rusų kalba 4. Fizika 4. Lietuvių kalba
5. Lietuvių kalba 5. Klasės valandėlė 5. Biologija 5. Chemija 5. Matematika
6. Lietuvių kalba 6. Fizika 6. Pilietiškumo pagrindai 6. Fizinis ugdymas 6. Istorija
  7. Etika/ Tikyba   7. Ekonomika