Pamokų tvarkaraštis

  • Spausdinti

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. V-129

 

NEVARĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

                                                             2019-2020 m.m. I pusmetis

                                           .                                      

.                                      

5 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Žmogaus sauga 1. Lietuvių kalba 1. Anglų kalba 1. Technologijos 1. Šokis
2. Matematika 2. Anglų kalba 2. Matematika 2. Technologijos 2. Lietuvių kalba
3. Dailė 3. Fizinis ugdymas 3. Lietuvių kalba 3. Matematika 3. Anglų kalba
4. Istorija 4. Matematika 4. Informacinės technologijos 4. Lietuvių kalba 4. Fizinis ugdymas
5. Gamta ir žmogus 5. Klasės valandėlė 5. Gamta ir žmogus 5. Lietuvių kalba 5. Muzika
  6. Tikyba 6. Istorija    

 

6 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Anglų kalba 1. Verslumo pg. 1. Muzika 1. Gamta ir žmogus 1. Tikyba
2. Fizinis ugdymas 2. Matematika 2. Vokiečių kalba/ Rusų kalba 2. Istorija 2. Matematika
3. Vokiečių kalba/ Rusų kalba 3. Istorija 3. Informacinės technologijos 3. Lietuvių kalba 3. Lietuvių kalba
4. Gamta ir žmogus 4. Lietuvių kalba 4. Technologijos 4. Matematika 4. Lietuvių kalba
5. Matematika 5. Klasės valandėlė 5. Technologijos 5. Anglų kalba 5. Šokis
6. Lietuvių kalba 6. Geografija 6. Anglų kalba 6. Geografija 6. Fizinis ugdymas
7. Dailė        

 

7 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Biologija 1. Anglų kalba 1. Rusų kalba 1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba
2. Istorija 2. Fizika 2. Geografija 2. Matematika 2. Fizinis ugdymas
3. Matematika 3. Matematika 3. Anglų kalba 3. Biologija 3. Muzika
4. Dailė 4. Lietuvių kalba 4. Matematika 4. Technologijos 4. Anglų kalba
5. Rusų kalba 5. Klasės valandėlė 5. Lietuvių kalba 5. Technologijos 5. Geografija
6. Fizinis ugdymas 6. Žmogaus sauga 6. Lietuvių kalba 6. Verslumo pg. 6. Istorija
  7. Tikyba 7. Informacinės technologijos    

 

8 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Rusų kalba 1. Istorija 1. Chemija 1. Istorija 1. Lietuvių kalba
2. Matematika 2. Lietuvių kalba 2. Chemija 2. Matematika 2. Geografija
3. Fizinis ugdymas 3. Lietuvių kalba 3. Geografija 3. Fizika 3. Fizinis ugdymas
4. Anglų kalba 4. Fizika 4. Anglų kalba 4. Verslumo pg. 4. Matematika
5. Lietuvių kalba 5. Klasės valandėlė 5. Muzika 5. Lietuvių kalba 5. Anglų kalba
6. Biologija 6. Matematika 6. Rusų kalba 6. Dailė/ Technologijos  
  7. Etika/Tikyba   7. Dailė/ Technologijos  

                                                            

 

 9 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Istorija 1. Matematika 1. Dailė/ Technologijos 1. Fizika 1. Pilietiškumo pagrindai
2. Biologija 2. Lietuvių kalba 2. Dailė/ Technologijos 2. Biologija 2. Anglų kalba
3. Anglų kalba 3. Lietuvių kalba 3. Chemija 3. Lietuvių kalba 3. Istorija
4. Rusų kalba 4. Žmogaus sauga 4. Chemija 4. Geografija 4. Lietuvių kalba
5. Fizinis ugdymas 5. Klasės valandėlė 5. Rusų kalba 5. Matematika 5. Matematika
6. Geografija 6. Fizika 6. Informacinės technologijos 6. Anglų kalba 6. Muzika
7. Etika 7. Fizinis ugdymas      

 

10 KLASĖS

 

pIRMADIENIS aNTRADIENIS tREČIADIENIS kETVIRTADIENIS pENKTADIENIS
1. Matematika 1. Lietuvių kalba 1. Informacinės technologijos 1. Matematika 1. Anglų kalba
2. Rusų kalba 2. Fizinis ugdymas 2. Muzika 2. Anglų kalba 2. Lietuvių kalba
3. Lietuvių kalba 3. Fizika 3. Rusų kalba 3. Geografija 3. Matematika
4. Lietuvių kalba 4. Matematika 4. Pilietiškumo pagrindai 4. Chemija 4. Istorija
5. Dailė/ Technologijos 5. Klasės valandėlė 5. Istorija 5. Fizika 5. Fizinis ugdymas
6. Dailė/ Technologijos 6. Anglų kalba 6. Biologija 6. Lietuvių kalba 6. Etika/ Tikyba
7. Chemija     7. Ekonomika