Rajono specialieji pedagogai svečiavosi mokykloje

  • Spausdinti

1 (14)Kovo 20 dieną Nevarėnų vidurinėje mokykloje vyko rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena tema ,,Specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumo kompetencijos ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“.

Lietuvoje integruotai ugdoma beveik 90% specialiųjų poreikių mokinių. Šiandieninėje mokykloje ypač svarbus mokytojų noras ir pastangos įtraukti kiekvieną specialiųjų  poreikių mokinį į bendrą veiklą su savo bendraamžiais. Pasaulyje sparčiai keičiasi požiūris į specialiųjų poreikių mokinių ugdymą ir ši kaita susijusi su inkliuzijos ugdymu. Toks ugdymas suprantamas kaip specialiųjų poreikių mokinių ugdymas tam pasirengusioje mokykloje, kurioje dirba pakankamai kompetentingi pedagogai, kiti specialistai, yra reikalingų priemonių, kabinetų, t. y. sukurta tinkama ugdymo aplinka, atitinkanti specialiuosius mokinių poreikius. Labai svarbus įstaigos administracijos palaikymas, teigiamos visos mokyklos bendruomenės nuostatos.

   Rajono logopedus ir specialiuosius pedagogus pasveikino 5- 8 klasių mokiniai ir mokyklos direktorė I. Žutautienė. Ji teigė, kad specialiųjų poreikių mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, turėtų būti įgiję tolesniam gyvenimui, mokymuisi ir darbui būtinų gebėjimų.

Metodinėje dienoje daug kalbėta apie kūrybiškumo kompetencijos ugdymą. Skaitytas pranešimas ,,Kūrybiškumo samprata“( Ina Vandzinskienė, Nevarėnų vid. m-klos vyr. logopedė). Stebėta ir aptarta filmuota vokiečių kalbos pamoka. Specialistai turėjo galimybę stebėti atvirą veiklą ,,Muzikos terapija“ su 5-7 kl.spec. poreikių mokiniais ( Daiva Kleivaitė-Hirzel, Nevarėnų vid. m-klos muzikos mokytoja metodininkė). Gerąja patirtimi iš edukacinės kelionės- stažuotės Berlyne apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, taikomų metodų bei formų įvairovę Vokietijoje pasidalijo Nevarėnų vid. m-klos pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Bružienė.

   Vaikų kūrybinius gebėjimus galima vertinti ir iš jų kasdienės veiklos ar ypatingų projektų. Apie specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumo kompetencijos ugdymą projektinėje veikloje kalbėjo projektų ,,Menas kaip priemonė, padedanti realizuoti pagrindinius žmogiškuosius poreikius“. Neurodidaktiniai atsakymai į didėjančius socialinius reikalavimus“ (Tarptautinis projektas) ir projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ 2012 – 2013m.m. vadovė Daiva Kleivaitė-Hirzel. Specialistai taip pat turėjo galimybę susipažinti su baigiama renovuoti, šiuolaikiška, modernia bendrojo lavinimo mokykla.

   Svarbu, kad, galvojant apie konkretų vaiką, kurio kūrybines galias norime sustiprinti, pirmiausia įsigilintume, kas pačiam vaikui įdomu, kas jam teikia malonumo.

Telšių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Ina Vandzinskienė

 

1 (1)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (13)
1 (14)
1 (15)
1 (16)
1 (17)
1 (18)
1 (19)
1 (2)
1 (20)
1 (21)
1 (22)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
01/22 
start stop bwd fwd