„Svajonių ir tikslų“ mėnesiai

  • Spausdinti

STENDASNevarėnų pagrindinė mokykla ir toliau dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Šiuos mokslo metus pradėjome pokalbiu su 5 – 10 klasių mokiniais apie karjeros tikslus ir svajones.

Nusprendėme paruošti kiekvienam mėnesiui teminius stendus. Rugsėjis, spalis – „Svajonių ir tikslų mėnesiai“. Karjeros koordinatorė Inga Budginienė stende pateikė informaciją apie SAVĘS PAŽINIMĄ, o mokiniai ant kiekvienos klasės lapo parašė savo tikslus ir svajones, nes rugsėjo mėnesį svajojo, o spalio mėnesį svajones bandė paversti pamatuojamais tikslais. 5 – 7 klasės rašė, kuo norėtų būti, o 8 – 10 klasės mokiniai nurodė juos labiausiai dominančias profesijas.

Paruoštas stendas simbolizuoja svajonių žygį iš Nevarėnų pagrindinės mokyklos į mokinių svajonių profesijas.

 

Karjeros koordinatorė

Inga Budginienė